Øre kyrkje 150 år! Jubileum 3. og 4.oktober.

Created 5 years 201 days ago
by Daniel Kvalvik

pluss: 3 minus: 0

  • Currently 0,00/5 Stars.


Tags: Øre kyrkje
Categories: Framside - nyheter
Views: 4633

Jubileumskonsert laurdag 3.oktober kl.18.00
Lokale song og musikkrefter: Gjemneskoret, Flemma songlag, Angvik Hornmusikk, Ragnhild og Eline Folden Istad, Erik Fostervoll, Kristoffer Eikemo.
Gåve v/ utgangen til kyrkjelydsarbeidet  og høve til å kjøpe jubileumshefte.
Foto Øre kyrkje, Per Kvalvik.

Jubileumsgudsteneste søndag 4.oktober kl. 11.00
Medverkande: Biskop Ingeborg Midtømme, Prost Leif Endre Grutle, tidlegare sokneprestar, Blåsegruppe, Flemma songlag m.fleire. Nattverd.Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.
Etter gudstenesta blir det kyrkjekaffi og markering av jubileet.
Vel møtt! Med helsing Øre kyrkjelyd.


Foto Per Kvalvik