Høydeprofil - kart
I Mosjon og Aktiv skal samtlige 6 topper bestiges i rekkefølgen 1.Holtafjellet(610moh), 2.Storlimanen(520moh), 3.Nebba(658moh), 4.Røtå(661moh), 5.Reinsfjellet(994moh) og 6.Nøssa(563moh).


Lengste stigning: Fra Torvikbukt og opp til første toppen Holtafjellet (610moh).

Hardeste stigning: Fra Torvikdalen (100moh) og opp til 4.toppen Røtå (661moh) 20,9% gjennomsnitt stigning.

Bratteste stigning: Fra 4.toppen Røtå (661moh) og opp til 5.toppen Reinsfjellet (994moh) 23,7% gjennomsnitt stigning.

hoydeprofil._2444.jpg

Ingen kommentarer

Legg til kommentar
SAMARBEIDSPARTNERE
BILDER FRA INSTAGRAM MED #TORVIKBUKT6TOPPER