Search

Melding fra Torvik vassverk

Created 11 years 45 days ago
by Daniel Kvalvik

pluss minus pluss: 0 minus: 0

  • Currently 0,00/5 Stars.


Tags Torvik Vassverk
Categories Framside - nyheter
Views: 6520
Print

Barfrosten har ført til sterkt redusert tilsig i inntaksdammen. Vi ber abonnentene være forsiktige i bruk av vann. 
De tre borehullene gir tilsammen ca 29 m3 vann i døgnet men dette er bare ca. 20% av forbruket. Det vurderes tiltak bl.a. graving etter grunnvann og/eller boring av nye brønner.

John Aspås vil kanskje allerede idag begynne å grave etter grunnvannskilde i grustaket på Nils Grendal's eiendom.
Søndags kveld skal vi ha styremøte og vil da ta eventuellt beslutte om vi skal borre flere brønner.
 
Med vennlig hilsen
Torvik Vassverk

No Comments


BILDER FRA INSTAGRAM MED #TORVIKBUKT