Search

Status Torvikbukt Båtforening januar 2014

Created 10 years 44 days ago
by Daniel Kvalvik

pluss minus pluss: 1 minus: 0

  • Currently 0,00/5 Stars.


Tags Torvikbukt Båtforening
Categories Framside - nyheter Småbåthavn
Views: 19065
Print

Torvikbukt Båtforening har nå ei ny utvidet havn. John Aspaas Maskinstasjon har stått for utvidelse og utgravingen i havna. Karstein Yttervik har vært leder for utvidelsen og har lagt ned mange timer sammen med flere andre i båtforeningen. Takk til han og teamet hans.

Vi holder nå på med oppgradering av det elektriske. Her er det Stig Hoem som har kompetansen. Nytt inntakskap er på plass inne i klubbhuset. Vi har også montert nye strømsøyler med strømmåler på kvar kontakt. Vi har fortsatt noen nye strømsøyler som skal settes opp ute på bryggene. Målet er at alle som trenger strøm får den via sin egen kontakt med måler. 

Ny dieseltank har vi også fått på plass. Den er dobbel, slik at om vi får lekkasje så skal vi unngå lekkasje til ytre miljø. Her gjenstår elektrisk tilkobling, ny dieselslange for fylling på innsiden av gjestebrygga og utdeling av brikker som trengs for å få fylle.
Ny frostsikker vannledning til klubbhuset er også lagt, som vi håper vil være i drift i løpet av kort tid. Det har vært utført mye dugnad på anlegget det siste året også.
I løpet av vinter / våren regner vi med at det meste er på plass og ferdigstilt

13 av 14 nye båtplasser (D brygge / betongbryggen) er solgt. Samt at vi har omsatt / fått nye eiere på båtplasser i andre delen av anlegget. Antall medlemmer i Torvikbukt Båtforening er nå oppe i 68 medlemmer. (max pr dato er 72)

Videre så ser vi på innspill og ideer, som for eksempel:
• Forlenge A brygga, her kan vi få til 3-4 båtplasser
• Mulighet for å legge ut ei betongbrygge som bølgedemper i forlengelse av moloen. (ligger innenfor den utvidelses søknad vi har) Innersiden kan da brukes som gjesteplasser (langs etter). Dette vil gi oss ei enda bedre havn / gjestehavn.
• Videre må vi sjå på rengjøring / båtpuss plass med mulighet for oppsamling av miljøavfall som er i henhold til de nye retningslinjene som har kommet.
• Mulighet for å lage en fiskeplass tilrettelagt for handikappede på utsiden av moloen ca på midten (mellom A og D bryggene).
• Mulighet for å ordne et tak over deler av verandaen Vi har en flott uteplass, men vi har alt for mye dårlig vær.
• Etter at det nye kloakk anlegget er ferdigstil, håper vi at dette område blir ferdigstilt av kommunen som f.eks. asfaltering av vei og oppgrusing av parkeringsområdet.
• Kodelås for bruk av toalettet for våre båtgjester. 
• På båtopptrekket skal vi sjå på mulighet for å lage ei trebrygge på siden som er ca 50-100 cm høgere enn banen til opptrekket.

Søndagskaffen har vært et fast samlingspunkt kvar søndag på klubbhuset mellom 11 og 14. Her er alle velkomne, både medlemmer, ikke medlemmer, byfolk og nabobygdinger.

Ledige båtplasser pr januar 2014:
A1 6 meter plass på A bryggen 30.000,-
D1 6 meter plass på D betongbryggen 33.000,-
B6 8 meter plass på B bryggen 35.000,-
B16 8 meter plass på B bryggen 35.000,-

Torvikbukt Båtforening
v/ leder
Marvin Jostein Yttervik

Kontaktpersoner / styret
Leder
Marvin Yttervik
Email: marvinjy@online.no
951 27 094

Bjørn Holten
909 52 785

Jan Egil Sletnes
913 35 507

Jan Karsten Schjølberg
950 34 988


Torvikbukt Båtforening. Foto Marvin Jostein Yttervik.  Torvikbukt Båtforening. Foto Marvin Jostein Yttervik  Torvikbukt Båtforening. Foto Marvin Jostein Yttervik  Torvikbukt Båtforening. Foto Marvin Jostein Yttervik 


No Comments


BILDER FRA INSTAGRAM MED #TORVIKBUKT