Search

Terje Humstad ny leder!

Created 1 years 84 days ago
by Daniel Kvalvik

pluss minus pluss: 3 minus: 0

  • Currently 0,00/5 Stars.


Categories Framside - nyheter Idrettslag
Views: 1297
Print

På årsmøte til Torvikbukt idrettslag ble Terje Humstad valgt som ny leder etter at Siri Bjerkeset Engdahl har sittet i stolen i hele 12 år! Siri ble hedret med blomster og gode ord for sitt gode arbeid for idrettslaget. Terje takket for tilliten og ser frem til å jobbe med det aktive laget med hele 332 medlemmer. Siri fortsetter som styremedlem.

Siri leste opp idrettslagets årsberetning og idrettslagets regnskap for de 20 fremmøtte i det nyoppussede klubbhuset, gruppeårsmeldingene ble lest opp av ledere i de enkelte undergruppene.

IMG_7709v2_1600.jpg
Rune Skavnes ble også hedret under årsmøte etter at han fikk kultur- og frivilligprisen for 2018 i Gjemnes kommune.
Komiteen skrev følgende:
Rune Skavnes har sidan han flytta til Gjemnes på 70-talet vore svært aktiv i idrettslivet i kommunen. Han har hatt være i Torvikbukt IL sidan slutten av 70-talet. Han har vore leiar i fleire år både i hovedstyret, friidrettsgruppa og i økonomigruppa.
Han har vore leiar for arrangementet Torvikbukt Rundt (som er fylkets eldstelandeveisløp) i fleire tiår. Han har arrangert idrettsmerkeprøver i fleire tiår på Øra stadion. Han har vore leiar i Gjemnes idrettsråd i ein rekke år. Og han har hatt tillitsverv i Møre og Romsdal friidrettskrets.
Han var sentral i arbeidet med bygging av Øra stadion, klubbhus og redskapshus til Torvikbukt IL.
Han var også med i byggekomiteen for Gjemneshallen.
Rune er ein positiv mann som stiller opp og hjelper til der det trengs ei hand, enten det er for idrettslaget eller andre i bygda.

Rune Skavnes er ein full fortjent mottaker av Gjemnes kommune sin kultur- og frivilligpris for 2018. Han oppfylte med klar margin dei krava som er lagt i retningslinene for kultur- og frivilligprisen i Gjemnes.

Rune takket så mye for oppmerksomheten og ønsket å skryte av det gode arbeide til trenere og frivillige i idrettslaget, uten å nevne navn.

IMG_7698v2_1600.jpg
Pia Stubø overrekte blomster til Siri B. Engdahl for sin gode jobb som leder for idrettslaget i hele 12 år.

IMG_7671v2_1600.jpg
Ola Bjarte Orset var "talatrengt" flere ganger under årsmøte og ønsket å fremheve imponerende bred aktivitet og det gode sosiale samholdet. Dette kommer ikke av seg selv, og i lokalavisene kan vi ofte lese om sterke resultater av medlemmer i idrettslaget.

IMG_7677v2_1600.jpg
Ei flott marsipankake til kaffen, i tillegg til gode rundstykker.

Hovedstyret for 2019:
Leder: Terje Humstad
Nestleder: Pia S. Stubø
Styremedlemmer: Einar Hals, Rolf Blekken og Siri Bjerkeset Engdahl
1.varamedlem: Berit Sørli
2.varamedlem: Nils Albert HoltenNo Comments


BILDER FRA INSTAGRAM MED #TORVIKBUKT