16
mar
2022

Årsmøte Torvikbukt Idrettslag

Publisert 16.03.22 av Daniel Kvalvik vist 1291 ganger

0 pluss pluss minus
Årsmøte til Torvikbukt Idrettslag avholdes tirsdag 22.mars kl 20:00 på klubbhuset.

Saksliste:
1. Godkjenning av stemmeberettige møtedeltakere
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Valg av ordstyrer og referent 
4. Valg av to medlemmer til å skrive under møteprotokoll
5. Idrettslagets styre og undergruppenes årsberetning for 2021
6. Idrettslagets regnskap med revisormelding for 2021
7. Budsjett for 2022
8. Behandling av innkommet sak:
- Økonomirutiner for Torvikbukt idrettslag.
- Etablering av aktivitetspark
- Skille ut frisbeegolf som egen undergruppe av idrettslaget
- Kjøp av mellomtidsstasjon til ca 38 000.
9. Medlemskontingent for 2022
10. Aktivitetsplan for 2022
11. Valg

Velkommen!

Årsmøtedokumenter
01 Saksliste og årsmeldinger (pdf)
02 Årsresultat 2021 (pdf)
03 Økonomirutiner (pdf)
04 Torvikbukt aktivitetspark (pdf)
05 Aktivitetsplan 2022 (pdf)
06 Valgkomiteens innstilling (pdf) Daniel Kvalvik- Daniel Kvalvik, 16.03.22
Tags:

Ingen kommentarer


Legg til kommentar

BILDER FRA INSTAGRAM MED #TORVIKBUKT