Search

Articles for tag Torvikbukt Skule


-1
pluss

pluss minus

Bokmål ny målform på Torvikbukt Skule!

Onsdag kveld møtte over 70 personer opp på ekstraordinært årsmøte for Torvikbukt Skule BA. Her var avstemming av målform hovedsak.Sum avgitte stemmer 197.37,5% stemte nynorsk (74 stemmer).62,5% stemte
Comments 1 Comments Daniel Kvalvik submitted 7 years 318 days ago
100930_torvikbukt_skule_570x200_avrundet.jpg

8
pluss

pluss minus

Se video fra dansens dag i Torvikbukt

Se skoleelevene ved Torvikbukt Skule danse våren inn 29.april ved Joker i Torvikbukt.
Comments 0 Comments Daniel Kvalvik submitted 8 years 18 days ago

1
pluss

pluss minus

Torvikbukt Skule søker vaktmester

Torvikbukt Skule trenger vaktmester. Pga varierende behov vil stillingen bli lønnet på timebasis. Lønn etter avtale.Søknadsfrist 19.april.Ved interesse, ta kontakt med skolen på telefon 71 70 38 41
Comments 0 Comments Daniel Kvalvik submitted 8 years 42 days ago
100930_torvikbukt_skule_570x200_avrundet.jpg

100
pluss

pluss minus

Torvikbukt Skule på Bjørnsund

21- 25.mars var 6 og 7kl på leirskule på Bjørnsund. Her fikk dei mange fine opplevingar tross eit ekstremt verbruk. Det skifta mellom nordvest og sørvest kuling, regn og snø kvar dag. Styggvêr fikk ein ny dimensjon for elevane. Ein av lærarane på Bjørnsund hadde jobba der i 27år, og han kunne fortelje at han aldri har vore med på så mykje styggvêr over ei heil veke. Så her var Torvikbukt skule med på å setja ein rekord. All honnør til Bjørnsund leirskule som måtte planleggja alternativt heile veka, men likevel klarte å gjere undervisninga interessant og lærerik for elevane. Dei lærte om fisking og fiskeanatomi, roing, sjøvett, knutar og mykje anna som høyrer kystfriluftslivet til. Dessverre blei det ikkje så mykje båtliv som det var planlagt, grunna mykje vind og høge bølgjer. Elevane storkosa seg likevel og fikk med seg mange gode minner. Tekst og foto Hilde Ranheim, Torvikbukt Skule.
Comments 1 Comments Daniel Kvalvik submitted 8 years 55 days ago
110326_bjornsund_570x200_avrundet.jpg

3
pluss

pluss minus

Søknadsfrist og elevopptak

Elevopptak skuleåret 2011/2012 Søknadsfrist for hovudopptak av elevar til skuleåret 2011/2012 er 1.april Kort informasjon om skulen: - Privat barneskule. 39 elevar dette skuleåret. - Alle kan velje oss. Gratis skuleskyss innanfor kommunen iflg. privatskulelova § 3-7. - Små elevgrupper. Høg lærartetthet. - Leksehjelp med lærar. - Flott uteområde. - Gratis frukt. Fellesmåltid, ofte med varm mat. - SFO og skulepengar er til saman rimelegare enn offentleg SFO-tilbod. - Skulepengar: Kr. 500,- pr. mnd. Søskenmoderasjon. - SFO. Kr. 800 - 1400,- pr. mnd.
Comments 0 Comments Daniel Kvalvik submitted 8 years 82 days ago
100930_torvikbukt_skule_570x200_avrundet.jpg

4
pluss

pluss minus

Invitasjon til informasjonsmøte 9.mars

Torvikbukt Skule inviterer foreldre til eventuelle nye elever til informasjonsmøte på Torvikbukt Skule onsdag 9.mars kl:20:00. På møtet vil De få informasjon om skulen og slå av en hyggelig prat. Det er viktig for oss at De får eit grunnlag for valget. Med venleg helsing Nils Erling Skarseth/ rektor
Comments 0 Comments Daniel Kvalvik submitted 8 years 82 days ago
100930_torvikbukt_skule_570x200_avrundet.jpg

1 2
BILDER FRA INSTAGRAM MED #TORVIKBUKT